PDF 199kWORD 286k

 

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia

 

FEMM(2019)1204_1

PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO

Posiedzenie

Środa 4 grudnia 2019 r., w godz. 9.00 – 12.30

Czwartek 5 grudnia 2019 r., w godz. 9.00 – 13.00

Bruksela

Sala: Paul-Henri Spaak (3C050)

4 grudnia 2019 r., w godz. 9.00 – 10.00  (przy drzwiach zamkniętych)

1. Posiedzenie koordynatorów

* * *

4 grudnia 2019 r., w godz. 10.00 – 12.30

W obecności Rady i Komisji

2. Przyjęcie porządku dziennego

3. Komunikaty przewodniczącej

UWAGA! PODANE GODZINY MAJĄ JEDYNIE CHARAKTER ORIENTACYJNY I MOGĄ ULEC ZMIANIE W TRAKCIE POSIEDZENIA.

4. Zatwierdzenie protokołów posiedzeń

         4 września 2019 r. PV – PE641.143v01-00

         23 września 2019 r. PV – PE641.259v01-00

         30 września 2019 r. PV – PE643.067v01-00

5. Unijna strategia na rzecz równouprawnienia płci (2020-2024)

FEMM/9/01907

         Wysłuchanie

* * *

NB. Zmiana sali: posiedzenie komisji 5 grudnia odbędzie się w sali József Antall (6Q2)

5 grudnia 2019 r., w godz. 9.00 – 10.00

Wspólnie z Komisją Rozwoju (DEVE)

6. 25. rocznica Międzynarodowej Konferencji na temat Ludności i Rozwoju (ICPD25) (szczyt w Nairobi)

FEMM/9/01910

         Rozpatrzenie poprawek

7. Wyjazd delegacji komisji DEVE i FEMM na szczyt ONZ poświęcony ICPD25, który odbędzie się w Nairobi (Kenia) w 2019 r.

FEMM/9/01352

Zatwierdzenie sprawozdania z delegacji (do potwierdzenia)

* * *

5 grudnia 2019 r., w godz. 10.00 – 11.00

8. Forum Równości Pokoleń

FEMM/9/01845

         Wymiana poglądów

5 grudnia 2019 r., w godz. 11.00 – 12.00

9. Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE)

FEMM/9/00588

         Prezentacja wskaźnika równouprawnienia płci

10. Absolutorium za rok 2018: Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE)

FEMM/9/00821

 2019/2089(DEC) COM(2019)0316[34] – C9-0084/2019

 

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej:

 

Frances Fitzgerald (PPE)

PA – PE641.173v01-00
AM – PE643.135v01-00

Przedm. właśc.:

 

CONT –

Ryszard Czarnecki (ECR)

 

 

         Rozpatrzenie poprawek

11. Absolutorium za rok 2018: budżet ogólny UE – Komisja Europejska

FEMM/9/01023

 2019/2055(DEC) COM(2019)0316[01] – C9-0050/2019

 

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej:

 

Frances Fitzgerald (PPE)

PA – PE641.174v01-00
AM – PE643.136v01-00

Przedm. właśc.:

 

CONT –

Monika Hohlmeier (PPE)

 

 

         Rozpatrzenie poprawek

5 grudnia 2019 r., w godz. 12.00 – 13.00

12. Dyskryminacja ze względu na płeć na Bałkanach Zachodnich

FEMM/9/01846

         Wymiana poglądów (do potwierdzenia)

13. Sprawy różne

14. Następne posiedzenia

         22 stycznia 2020 r., w godz. 9.00 – 12.30 (Bruksela)

         23 stycznia 2020 r., w godz. 9.00 – 12.30 (Bruksela)

Ostatnia aktualizacja: 28 listopada 2019Informacja prawna