PDF 185kWORD 286k

 

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män

 

FEMM(2019)1204_1

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA

Sammanträde

Onsdagen den 4 december 2019 kl. 9.00–12.30

Torsdagen den 5 december 2019 kl. 9.00–13.00

Bryssel

Lokal: Paul-Henri Spaak (3C050)

4 december 2019 kl. 9.00–10.00  (inom stängda dörrar)

1. Samordnarnas sammanträde

* * *

4 december 2019 kl. 10.00–12.30

I närvaro av rådet och kommissionen

2. Godkännande av föredragningslistan

3. Meddelanden från ordföranden

OBSERVERA ATT SAMTLIGA TIDSANGIVELSER ÄR PRELIMINÄRA OCH KAN KOMMA ATT ÄNDRAS UNDER SAMMANTRÄDET

4. Justering av sammanträdesprotokoll

         4 september 2019 PV – PE641.143v01-00

         23 september 2019 PV – PE641.259v01-00

         30 september 2019 PV – PE643.067v01-00

5. EU:s strategi för jämställdhet (2020–2024)

FEMM/9/01907

         Utfrågning

* * *

OBS: lokalbyte. Sammanträdet den 5 december kommer att hållas i József Antall (6Q2).

5 december 2019 kl. 9.00–10.00

Tillsammans med utskottet för utveckling (DEVE)

6. 25-årsdagen för den internationella konferensen om befolkning och utveckling (ICPD25) (Nairobitoppmötet)

FEMM/9/01910

         Behandling av ändringsförslag

7. Utskottsresa med DEVE/FEMM till FN:s toppmöte om ICPD25, Nairobi, Kenya, 2019

FEMM/9/01352

Godkännande av reserapporten (prel.)

* * *

5 december 2019 kl. 10.00–11.00

8. Jämställdhetsforum

FEMM/9/01845

         Diskussion

5 december 2019 kl. 11.00–12.00

9. Europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE)

FEMM/9/00588

         Presentation av jämställdhetsindexet

10. Ansvarsfrihet 2018: Europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE)

FEMM/9/00821

 2019/2089(DEC) COM(2019)0316[34] – C9-0084/2019

 

Föredragande av yttrande:

 

Frances Fitzgerald (PPE)

PA – PE641.173v01-00
AM – PE643.135v01-00

Ansvarigt utskott:

 

CONT –

Ryszard Czarnecki (ECR)

 

 

         Behandling av ändringsförslag

11. Ansvarsfrihet 2018: EU:s allmänna budget – Europeiska kommissionen

FEMM/9/01023

 2019/2055(DEC) COM(2019)0316[01] – C9-0050/2019

 

Föredragande av yttrande:

 

Frances Fitzgerald (PPE)

PA – PE641.174v01-00
AM – PE643.136v01-00

Ansvarigt utskott:

 

CONT –

Monika Hohlmeier (PPE)

 

 

         Behandling av ändringsförslag

5 december 2019 kl. 12.00–13.00

12. Könsdiskriminering i länderna på västra Balkan

FEMM/9/01846

         Diskussion (prel.)

13. Övriga frågor

14. Kommande sammanträden

         22 januari 2020 kl. 9.00–12.30 (Bryssel)

         23 januari 2020 kl. 9.00–12.30 (Bryssel)

Senaste uppdatering: 25 november 2019Rättsligt meddelande