17.7.2019
FEMM_PA(2019)639795
ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ
на комисията по правата на жените и равенството между половете
на вниманието на комисията по бюджети
относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2020 година
(2019/2028(BUD))
Докладчик по становище: Франсис Фицджералд

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 106kWORD 59k
Правна информация