17.7.2019
FEMM_PA(2019)639795
PROIECT DE AVIZ
al Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen
destinat Comisiei pentru bugete
referitor la proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2020
(2019/2028(BUD))
Raportoare pentru aviz: Frances Fitzgerald

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare:
PDF 100kWORD 59k
Notă juridică