6.3.2015
FEMM_PR(2015)549388
ПРОЕКТОДОКЛАД
относно прилагането на Директива 2006/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 г. за прилагането на принципа на равните възможности и равното третиране на мъжете и жените в областта на заетостта и професиите
(2014/2160(INI))
Комисия по правата на жените и равенството между половете
Докладчик: Анна Заборска

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 188kWORD 119k
Правна информация