6.3.2015
FEMM_PR(2015)549388
NÁVRH ZPRÁVY
o uplatňování směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/54/ES ze dne 5. července 2006 o zavedení zásady rovných příležitostí a rovného zacházení pro muže a ženy v oblasti zaměstnání a povolání
(2014/2160(INI))
Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví
Zpravodajka: Anna Záborská

Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech:
PDF 190kWORD 114k
Právní upozornění