6.3.2015
FEMM_PR(2015)549388
UDKAST TIL BETÆNKNING
om anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/54/EF af 5. juli 2006 om gennemførelse af princippet om lige muligheder for og ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med beskæftigelse og erhverv
(2014/2160(INI))
Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling
Ordfører: Anna Záborská

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 163kWORD 79k
Juridisk meddelelse