6.3.2015
FEMM_PR(2015)549388
RAPORTI PROJEKT
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. juuli 2006. aasta direktiivi 2006/54/EÜ (meeste ja naiste võrdsete võimaluste ja võrdse kohtlemise põhimõtte rakendamise kohta tööhõive ja elukutse küsimustes) kohaldamise kohta
(2014/2160(INI))
Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon
Raportöör: Anna Záborská

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 156kWORD 81k
Õigusalane teave