6.3.2015
FEMM_PR(2015)549388
MIETINTÖLUONNOS
miesten ja naisten yhtäläisten mahdollisuuksien ja yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta työhön ja ammattiin liittyvissä asioissa 5. heinäkuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/54/EY soveltamisesta
(2014/2160(INI))
Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta
Esittelijä: Anna Záborská

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa:
PDF 156kWORD 77k
Oikeudellinen huomautus