6.3.2015
FEMM_PR(2015)549388
PRANEŠIMO PROJEKTAS
dėl 2006 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/54/EB dėl moterų ir vyrų lygių galimybių ir vienodo požiūrio į moteris ir vyrus užimtumo bei profesinės veiklos srityje principo įgyvendinimo
(2014/2160(INI))
Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas
Pranešėja: Anna Záborská

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 176kWORD 107k
Teisinis pranešimas