6.3.2015
FEMM_PR(2015)549388
ZIŅOJUMA PROJEKTS
par Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 5. jūlija Direktīvas 2006/54/EK par tāda principa īstenošanu, kas paredz vienlīdzīgas iespējas un attieksmi pret vīriešiem un sievietēm nodarbinātības un profesijas jautājumos, piemērošanu
(2014/2160(INI))
Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja
Referente: Anna Záborská

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 179kWORD 108k
Juridisks paziņojums