6.3.2015
FEMM_PR(2015)549388
ONTWERPVERSLAG
over de toepassing van Richtlijn 2006/54/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 juli 2006 betreffende de toepassing van het beginsel van gelijke kansen en gelijke behandeling van mannen en vrouwen in arbeid en beroep (herschikking)
(2014/2160(INI))
Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid
Rapporteur: Anna Záborská

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 165kWORD 81k
Juridische mededeling