6.3.2015
FEMM_PR(2015)549388
PROJEKT SPRAWOZDANIA
w sprawie stosowania dyrektywy 2006/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie wprowadzenia w życie zasady równości szans oraz równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia i pracy
(2014/2160(INI))
Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia
Sprawozdawczyni: Anna Záborská

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach:
PDF 186kWORD 119k
Informacja prawna