6.3.2015
FEMM_PR(2015)549388
PROIECT DE RAPORT
referitor la aplicarea Directivei 2006/54/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iulie 2006 privind punerea în aplicare a principiului egalității de șanse și al egalității de tratament între bărbați și femei în materie de încadrare în muncă și de muncă
(2014/2160(INI))
Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen
Raportoare: Anna Záborská

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare:
PDF 179kWORD 119k
Notă juridică