6.3.2015
FEMM_PR(2015)549388
OSNUTEK POROČILA
o uporabi Direktive 2006/54/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o uresničevanju načela enakih možnosti ter enakega obravnavanja moških in žensk pri zaposlovanju in poklicnem delu
(2014/2160(INI))
Odbor za pravice žensk in enakost spolov
Poročevalka: Anna Záborská

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih:
PDF 168kWORD 104k
Pravno obvestilo