6.3.2015
FEMM_PR(2015)549388
FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE
om tillämpningen av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/54/EG av den 5 juli 2006 om genomförandet av principen om lika möjligheter och likabehandling av kvinnor och män i arbetslivet
(2014/2160(INI))
Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män
Föredragande: Anna Záborská

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 169kWORD 81k
Rättsligt meddelande