18.12.2015
FEMM_PR(2015)573219
ПРОЕКТОДОКЛАД
относно интегрирането на принципа на равенство между половете в работата на Европейския парламент
(2015/2230(INI))
Комисия по правата на жените и равенството между половете
Докладчик по становище: Ангелика Млинар

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 224kWORD 150k
Правна информация