18.12.2015
FEMM_PR(2015)573219
NÁVRH ZPRÁVY
o začleňování hlediska rovnosti žen a mužů do činnosti Evropského parlamentu
2015/2230(INI)
Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví
Zpravodajka: Angelika Mlinar

Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech:
PDF 210kWORD 137k
Právní upozornění