18.12.2015
FEMM_PR(2015)573219
UDKAST TIL BETÆNKNING
om integrering af kønsaspektet i Europa-Parlamentets arbejde
(2015/2230(INI))
Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling
Ordfører: Angelika Mlinar

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 190kWORD 106k
Juridisk meddelelse