18.12.2015
FEMM_PR(2015)573219
RAPORTI PROJEKT
soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamise kohta Euroopa Parlamendi töös
(2015/2230(INI))
Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon
Raportöör: Angelika Mlinar

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 185kWORD 109k
Õigusalane teave