18.12.2015
FEMM_PR(2015)573219
PRANEŠIMO PROJEKTAS
dėl lyčių aspekto integravimo į Europos Parlamento darbą
(2015/2230(INI))
Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas
Pranešėja: Angelika Mlinar

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 209kWORD 133k
Teisinis pranešimas