18.12.2015
FEMM_PR(2015)573219
ZIŅOJUMA PROJEKTS
par integrētu pieeju dzimumu līdztiesībai Eiropas Parlamenta darbā
(2015/2230(INI))
Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja
Referente: Angelika Mlinar

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 210kWORD 136k
Juridisks paziņojums