18.12.2015
FEMM_PR(2015)573219
ONTWERPVERSLAG
over gendermainstreaming in de werkzaamheden van het Europees Parlement
(2015/2230(INI))
Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid
Rapporteur: Angelika Mlinar

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 190kWORD 107k
Juridische mededeling