18.12.2015
FEMM_PR(2015)573219
NÁVRH SPRÁVY
o uplatňovaní hľadiska rodovej rovnosti v práci Európskeho parlamentu
(2015/2230(INI))
Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť
Spravodajkyňa: Angelika Mlinar

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 209kWORD 136k
Právne oznámenie