4.4.2017
FEMM_PR(2017)601154
ПРОЕКТОДОКЛАД
относно икономическото овластяване на жените в частния и публичния сектор в ЕС
(2017/2008(INI))
Комисия по правата на жените и равенството между половете
Докладчик: Анна Хед

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 679kWORD 67k
Правна информация