4.4.2017
FEMM_PR(2017)601154
PRANEŠIMO PROJEKTAS
dėl moterų ekonominio įgalėjimo ES privačiajame ir viešajame sektoriuose
(2017/2008(INI))
Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas
Pranešėja: Anna Hedh

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 596kWORD 56k
Teisinis pranešimas