4.4.2017
FEMM_PR(2017)601154
NÁVRH SPRÁVY
o posilnení ekonomického postavenia žien v súkromnom a vo verejnom sektore v EÚ
(2017/2008(INI))
Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť
Spravodajkyňa: Anna Hedh

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 519kWORD 55k
Právne oznámenie