Interpelacje
PDF 195kWORD 17k
15 marca 2017
G-000003/2017

Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych wymagające odpowiedzi na piśmie i debaty G-000003/2017

do Komisji

art. 130b Regulaminu PE

Dubravka Šuica, Franc Bogovič, Daniel Buda, Pál Csáky, Andor Deli, György Hölvényi, Marijana Petir, Ivan Štefanec, Patricija Šulin, Alojz Peterle, Marian-Jean Marinescu, Miroslav Mikolášik, Ivana Maletić, Milan Zver, Tomáš Zdechovský, Inese Vaidere, Traian Ungureanu, Željana Zovko, Eduard Kukan, Krišjānis Kariņš, Ivica Tolić, Romana Tomc, Dariusz Rosati, Artis Pabriks, Adam Szejnfeld, Renate Sommer, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, Iuliu Winkler, Zigmantas Balčytis, Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică, Georgi Pirinski, Monika Smolková, Olga Sehnalová, Biljana Borzan, Tonino Picula, Anna Elżbieta Fotyga, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Georgios Epitideios, Ivan Jakovčić, Ivo Vajgl, Merja Kyllönen, Julia Pitera


  Przedmiot:              Różnice w deklaracjach, składzie i smaku produktów na środkowo-wschodnich i zachodnich rynkach UE

Podczas 3524. posiedzenia Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa, które odbyło się w Brukseli w dniu 6 marca 2017 r. i było poświęcone podwójnym standardom w odniesieniu do jakości środków spożywczych, do Komisji zwrócono się o rozważenie możliwości podjęcia stosownych działań, w tym ustawodawczych, na szczeblu UE.

Badania potwierdziły różnice w składzie i jakości produktów tej samej marki, identycznie zapakowanych i sprzedawanych na rynkach środkowowschodnich i zachodnich UE, przy czym wiele produktów sprzedawanych w krajach Europy ŚrodkowoWschodniej należących do UE często zawiera składniki gorszej jakości niż produkty danej marki sprzedawane na zachodnich rynkach UE. Z niektórych badań wynika, że nawet połowa produktów wykazuje różnice istotnie wpływające na jakość produktu, w tym niższą zawartość mięsa, wyższą zawartość tłuszczu, więcej sztucznych substancji słodzących i konserwantów oraz niższą wagę.

Zaobserwowano to w odniesieniu do szerokiej gamy produktów, począwszy od żywności, poprzez przybory toaletowe aż po środki czyszczące i dezynfekujące, które są niższej jakości, a niekiedy kosztują więcej niż identyczne produkty w zachodniej części rynku UE.

Prawdą jest, że przedsiębiorstwa różnicują produkty w zależności od rynków. Nie do przyjęcia jest jednak występowanie różnic w jakości podstawowego składnika oraz wprowadzanie konsumentów w błąd.

W związku z istnieniem jednolitego wewnętrznego rynku UE, jakie środki Komisja zamierza przedsięwziąć, aby położyć kres takim praktykom powodującym fragmentację jednolitego rynku? Czy Komisja dokona rewizji prawodawstwa UE w celu ochrony konsumentów poprzez wyeliminowanie podwójnych standardów w odniesieniu do jakości produktów sprzedawanych w Europie ŚrodkowoWschodniej i Zachodniej?

Oryginalny język pytania: EN
Informacja prawna