Interpelace
PDF 190kWORD 16k
21. dubna 2017
G-000005/2017

Závažná interpelace k písemnému zodpovězení s rozpravou G-000005/2017/rev.1

Komisi

článek 130b jednacího řádu

Beatrix von Storch, Daniela Aiuto, Kristina Winberg, Joëlle Bergeron

za skupinu EFDD


  Předmět:              Oslava Mezinárodního dne rodiny v roce 2017: podpora úlohy rodičů při zajišťování kvalitního vzdělávání dětí

Od roku 1993 se každoročně[1] 15. května slaví Mezinárodní den rodiny, což odráží skutečnost, že společnost oceňuje rodinu jako přirozenou a základní jednotku, a také skutečnost, že rodina má ze strany společnosti a státu nárok na ochranu[2].

Oslava Mezinárodního dne rodiny v roce 2017 se zaměřuje zejména na úlohu rodiny při podporování předškolního vzdělávání a příležitostí v rámci celoživotního vzdělávání pro děti a mládež, na význam rodinných pečovatelů (otec, matka, prarodiče a sourozenci) a také na důležitost rodičovské výchovy pro blaho dětí.

Rodiče a často i prarodiče sehrávají při zajišťování kvalitního vzdělávání, které začíná už v raném dětství a pokračuje v průběhu celého života dětí a vnoučat, zásadní úlohu.

1.              Hodlá Komise vypracovat opatření na pomoc členským státům při realizaci pokynů týkajících se Mezinárodního dne rodiny v roce 2017?

2.              Bude Komise koordinovat činnost členských států, aby byla doceněna důležitá práce rodinných příslušníků jakožto pečovatelů, namísto pouhého podporování struktur veřejné péče?

3.              Zvážila by Komise ve spolupráci s členskými státy možnost vypracovat opatření, která by zdůraznila hodnotu tzv. neviditelné práce rodiny při podpoře předškolního vzdělávání (otcem a matkou) a její příspěvek k HDP členských států?

[1]               Rezoluce Valného shromáždění OSN, A/RES/47/237.

[2]               Článek 16 Všeobecné deklarace lidských práv.

Jazyk, v němž byla otázka vznesena: EN
Právní upozornění