Επερωτήσεις
PDF 186kWORD 17k
11 Οκτωβρίου 2017
G-000011/2017

Μείζονος σημασίας επερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης ακολουθούμενης από συζήτηση G-000011/2017

προς την Επιτροπή

Άρθρο 130β του Κανονισμού

Alain Cadec

εξ ονόματος της Επιτροπής Αλιείας


  Θέμα:              διένεξη  ΕΕ-Νορβηγίας σχετικά με την αλιεία του κάβουρα της Αρκτικής στα νησιά Svalbard

Το δικαίωμα για ίση και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση στους πόρους του Svalbard καλύπτεται από ρήτρα της Συνθήκης του Παρισιού του 1920 στην οποία τα περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ είναι συμβαλλόμενα μέρη. Ωστόσο, οι ενωσιακές μηχανότρατες αλιείας κάβουρα Αρκτικής που διαθέτουν έγκυρα πιστοποιητικά ΕΕ στο Svalbard  παρεμποδίζονται από τις νορβηγικές αρχές. Ένα λετονικό σκάφος κρατήθηκε από τις αρχές επί μήνες και του επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 200 000 EUR.

Η απόφαση για τον καθορισμό ενός τμήματος για την αλιεία κάβουρα στο Svalbard ελήφθη από το Συμβούλιο βάσει συστάσεων της Νομικής Υπηρεσίας, και τα κράτη μέλη είχαν το δικαίωμα να εκδίδουν άδειες αλιείας. Εμπιστευόμενοι στη νομοθεσία της ΕΕ, οι πλοιοκτήτες έχουν κάνει σοβαρές επενδύσεις, αλλά δεν είναι πλέον σε θέση να αλιεύουν, καθώς η Νορβηγία δεν αναγνωρίζει αυτές τις άδειες της ΕΕ.

Εκφράζουμε τη λύπη μας για το γεγονός ότι οι διαπραγματευτικές προσπάθειες της Επιτροπής κατά τους τελευταίους μήνες δεν υπήρξαν αποφασιστικής σημασίας. Δεν έχουν οδηγήσει σε κανένα αποτέλεσμα υπέρ του αλιευτικού στόλου της ΕΕ που αντιμετωπίζει την πιθανότητα πτώχευσης και απώλειας εκατοντάδων θέσεων εργασίας.

1.              Με ποιον τρόπο προτίθεται η Επιτροπή να προβεί στις δέουσες ενέργειες προκειμένου να επιτευχθεί μια δίκαιη λύση που θα επιτρέπει στα σκάφη της ΕΕ να αλιεύουν τον κάβουρα Αρκτικής στο Svalbard;

2.              Ποιες ενέργειες προτίθεται η Επιτροπή να εισηγηθεί στο Συμβούλιο για το 2018;

3.              Προτίθεται η Επιτροπή να συμπεριλάβει την αλιεία κάβουρα της Αρκτικής στις ετήσιες διαβουλεύσεις ΕΕ-Νορβηγίας ως χωριστό επί μέρους πρωτόκολλο, εκτός των αλιευτικών ποσοστώσεων, αλλά διαπραγματεύσιμο έναντι δικαιωμάτων πρόσβασης; Εάν όχι, για ποιο λόγο;

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου