Arupärimised
PDF 6kWORD 16k
11. oktoober 2017
G-000011/2017

Põhjalikum kirjalikult vastatav arupärimine koos aruteluga G-000011/2017

komisjonile

Kodukorra artikkel 130b

Alain Cadec

Kalanduskomisjoni nimel


  Teema:              ELi ja Norra vaidlus arktikakrabi püügi pärast Svalbardi saarestikus

Õigus võrdsele juurdepääsule Svalbardi saarestiku kalavarudele on tagatud 1920. aasta Pariisi lepingu (millega enamik ELi liikmesriike on ühinenud) diskrimineerimisvastase klausliga. Sellegipoolest takistavad Norra ametivõimud ELi kehtivate lubade alusel Svalbardi saarestikus arktikakrabi püüdvate ELi traalerite tegevust. Üht Läti laeva peeti mitu kuud kinni ja sellele määrati 200 000 euro suurune trahv.

Otsuse luua Svalbardi saarestikus võimalus arktikakrabi püügiks tegi nõukogu õigusteenistuse soovituste põhjal ja liikmesriikidele anti õigus väljastada püügilube. ELi õigusaktidele tuginedes on laevaomanikud teinud suuri investeeringuid, kuid ei saa nüüd püügiga tegeleda, kuna Norra kõnealuseid ELi lubasid ei tunnusta.

Peame kahetsusväärseks, et komisjoni viimaste kuude saavutused läbirääkimistel ei ole olnud piisavad. Asjaomase laevastiku jaoks, mida ähvardab pankrot ja sadade töökohtade kadumine, ei ole läbirääkimised andnud mingeid tulemusi.

1.              Kuidas kavatseb komisjon edasi tegutseda, et leida õiglane lahendus, mis võimaldaks ELi laevadel Svalbardi saarestikus arktikakrabi püüda?

2.              Milliseid meetmeid soovitab komisjon nõukogule 2018. aastaks?

3.              Kas komisjon kavatseb käsitleda arktikakrabi püüki ELi ja Norra iga-aastaste konsultatsioonide käigus eraldi alapunktina, mis oleks väljaspool püügikvooti, kuid mille üle räägitaks läbi juurdepääsuõiguse saamiseks? Kui ei, siis miks mitte?

Keel, milles küsimus esitati: EN
Õigusalane teave