Interpelācijas
PDF 182kWORD 16k
2017. gada 11. oktobris
G-000011/2017

Plaša interpelācija, uz kuru jāatbild rakstiski un kurai seko debates G-000011/2017

Komisijai

Reglamenta 130.b pants

Alain Cadec

Zivsaimniecības komiteja komitejas vārdā


  Temats:              ES un Norvēģijas strīds par karalisko krabju zveju Svalbārā

Tiesības uz vienlīdzīgu piekļuvi Svalbāras resursiem garantē 1920. gada Parīzes līguma, kuram lielākā daļā ES dalībvalstu ir līgumslēdzējas puses, nediskriminējošā klauzula. Tomēr Norvēģijas iestādes kavē ES traleru darbību, kuri zvejo karaliskos krabjus Svalbāras saskaņā ar derīgām ES licencēm. Kāds kuģis no Latvijas bija aizturēts mēnešiem ilgi un tam tika piespriests naudas sods EUR 200 000 apmērā.

Lēmumu izveidot segmentu karalisko krabju zvejai Svalbārā pieņēma Padome, pamatojoties uz Juridiskā dienesta ieteikumu, un dalībvalstīm bija ļauts izsniegt zvejas licences. Paļaujoties uz ES tiesību aktiem, kuģu īpašnieki ir veikuši lielus ieguldījumus, taču tagad nevar zvejot, jo Norvēģija neatzīst ES licences.

Mēs paužam nožēlu par to, ka Komisijas sarunu centieni pēdējo mēnešu laikā nav bijuši pietiekami mērķtiecīgi. Tie nav devuši nekādus rezultātus attiecībā uz iesaistītajiem ES zvejas kuģiem, kurus apdraud bankrots un simtiem darba vietu zaudēšana.

1.              Kā Komisija plāno rīkoties, lai panāktu taisnīgu risinājumu, kas ļauj ES kuģiem zvejot karaliskos krabjus Svalbārā?

2.              Kādus pasākumus Komisija paredz ierosināt Padomei 2018. gadam?

3.              Vai Komisija iekļaus karalisko krabju zveju ikgadējā ES un Norvēģijas apspriešanās procesā kā atsevišķu apakšprotokolu, kas būtu izslēgts no nozvejas kvotām, taču uz to tiktu attiecinātas piekļuves tiesības? Ja ne, tad kādēļ?

Jautājuma oriģinālvaloda: EN
Juridisks paziņojums