Interpelácie
PDF 188kWORD 17k
11. októbra 2017
G-000011/2017

Väčšia interpelácia na písomné zodpovedanie s rozpravou G-000011/2017

Komisii

článok 130b rokovacieho poriadku

Alain Cadec

v mene Výboru pre rybárstvo


  Vec:              spor medzi EÚ a Nórskom o lov kraba rodu Chionoecetes vo Svalbarde

Právo na rovnaký prístup k prírodným zdrojom vo Svalbarde je zaručené v nediskriminačnom ustanovení Parížskej zmluvy z roku 1920, ktorej zmluvnými stranami je väčšina členských štátov EÚ. Nórske orgány však bránia v prevádzke plavidlám EÚ s vlečnými sieťami, ktoré majú na lov kraba rodu Chionoecetes v Svalbarde platné povolenia EÚ. Jedno lotyšské plavidlo bolo zadržané na niekoľko mesiacov a dostalo pokutu 200 000 EUR.

Rozhodnutie vytvoriť vo Svalbarde segment pre lov kraba rodu Chionoecetes prijala Rada na základe odporúčania právneho servisu a členské štáty boli oprávnené vydávať povolenia na rybolov. Opierajúc sa o právne predpisy EÚ vlastníci lodí výrazne investovali, ale teraz loviť nemôžu, pretože Nórsko neuznáva povolenia vydané EÚ.

Vyjadrujeme hlboké poľutovanie nad skutočnosťou, že rokovacie úsilie Komisie v minulých mesiacoch nebolo dostatočne razantné. Rokovania zatiaľ nepriniesli pre dotknuté flotily EÚ žiadne výsledky a tým hrozí bankrot a strata stoviek pracovných miest.

1.              Ako plánuje Komisia postupovať, aby dosiahla primerané riešenie, ktorým by sa plavidlám EÚ umožnilo loviť kraba rodu Chionoecetes v Svalbarde?

2.              Aké opatrenia odporučí Komisia Rade na rok 2018?

3.              Zahrnie Komisia lov kraba rodu Chinoecetes do ročných konzultácií medzi EÚ a Nórskom ako samostatný subprotokol, ktorý by bol vylúčený z rybolovných kvót, výmenou za rybolovné práva? Ak nie, prečo?

Pôvodný jazyk otázky: EN
Právne oznámenie