Interpellaties
PDF 6kWORD 17k
20 november 2017
G-000013/2017

Uitgebreide interpellatie met verzoek om schriftelijk antwoord en debat G-000013/2017

aan de Commissie

Artikel 130 ter van het Reglement

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

namens de EFDD-Fractie


  Betreft:              Trans-Adriatische pijpleiding in Italië

De trans-Adriatische pijpleiding (TAP) heeft de status "project van algemeen belang" en "project van belang voor de energiegemeenschap" gekregen, hoewel de aanleg ervan schadelijk is voor het milieu en de economie, en een inbreuk vormt op de rechten van de plaatselijke bevolking. Het besluit van de EU om geen aandacht te besteden aan de impact ervan is bijzonder zorgwekkend, des te meer omdat burgers en plaatselijke overheden zich al tegen het project hebben uitgesproken. Wij zijn geschokt door de militarisering van San Foca en verbijsterd door het feit dat vreedzame protesten door de politie beëindigd werden. Wij veroordelen het besluit van Gian Luca Galletti, de Italiaanse minister van Milieubeheer, om het project tegen de wil van de bevolking in goed te keuren, en de manier waarop de Italiaanse regering op de vreedzame protesten reageert.

1.              Is de Commissie ervan op de hoogte dat de TAP het delicate ecosysteem aan de kust van San Foca wijzigt en daardoor soorten die in het kader van het Natura 2000-netwerk beschermd zijn, in gevaar brengt?

2.              Is de Commissie voornemens een effectbeoordeling uit te voeren over de economische en sociale gevolgen van het project?

3.              Het Russische gasbedrijf Gazprom en het Italiaanse olie- en gasbedrijf Eni hebben een overeenkomst gesloten waardoor Gazprom toegang krijgt tot de TAP. Hoe kan de Commissie zegen dat het project zal zorgen voor diversifiëring van de gasvoorziening van de EU en een verminderde afhankelijkheid van Russisch gas?

Oorspronkelijke taal van de vraag: EN
Juridische mededeling