Interpellációk
PDF 195kWORD 17k
2018. február 6.
G-000001/2018

Írásbeli választ igénylő nagyobb interpellációk vitával: G-000001/2018

a Bizottság számára

az eljárási szabályzat 130b. cikke

Patrick Le Hyaric, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Tania González Peñas, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Josu Juaristi Abaunz, Martina Anderson, Matt Carthy, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Eleonora Forenza, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga, Javier Couso Permuy, Curzio Maltese, Lola Sánchez Caldentey, Luke Ming Flanagan, Barbara Spinelli, Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou, Marina Albiol Guzmán, Marie-Christine Vergiat, Neoklis Sylikiotis, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Maria Lidia Senra Rodríguez, Miguel Urbán Crespo, Helmut Scholz, Marie-Pierre Vieu, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Estefanía Torres Martínez, Sabine Lösing


  Tárgy:              Izrael részvétele a Horizont 2020 programból finanszírozott projektekben

Az Európai Unió által a Horizont 2020 kutatási és innovációs keretprogram keretében finanszírozott „Law Train” nevű kutatási projekt – amelyben Izrael is részt vesz – célja „az érintett országok kikérdezési technikáinak összehangolása és megosztása a határokon átnyúló bűnözés új kihívásaival szembeni fellépés céljából”.

A projekt költségvetése 5 095 687,50 euró, melynek felét átutalják az érintett izraeli intézményeknek, és azt többek közt az izraeli biztonsági minisztérium koordinálja.

1.              Mielőtt elfogadta volna Izrael részvételét a projektben, értékelte-e a Bizottság azt, hogy az izraeli biztonsági minisztérium többször és súlyosan megsértette az Európai Unió költségvetési rendeletét (106. cikk), a kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó büntetések vagy bánásmódok elleni nemzetközi egyezményt (1. és 4. cikk), a Nemzetközi Büntetőbíróság Római Statútumát (7. és 8. cikk), az Európai Unió Alapjogi Chartáját (4. cikk) és a IV. Genfi Egyezményt (4., 76. és 147. cikk)?

2.              Tekintettel arra, hogy az izraeli kormány a palesztin foglyok fogva tartási és börtönkörülményei, a palesztin területek megszállása, az Európai Unió által finanszírozott humanitárius infrastruktúra lerombolása és az ENSZ-határozatok tiszteletben tartásának elmulasztása révén többszörösen is megsérti a nemzetközi jogot, nem lenne-e időszerű az izraeli szervezetek minden részvételét megszüntetni a Horizont 2020 programból finanszírozott projektekben?

 

A kérdés eredeti nyelve: FR
Utolsó frissítés: 2018. július 19.Jogi nyilatkozat