Klausimai
PDF 194kWORD 17k
2018 m. kovo 21 d.
G-000003/2018

Platesnės apimties klausimas, į kurį atsakoma raštu ir dėl kurio diskutuojama, G-000003/2018

Komisijai (Komisijos pirmininko pavaduotojai ir vyriausiajai įgaliotinei)

Darbo tvarkos taisyklių 130b straipsnis

Marietje Schaake, Eva Kaili, Hilde Vautmans, Rory Palmer, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Igor Šoltes, Izaskun Bilbao Barandica, Liliana Rodrigues, Monika Beňová, Dominique Martin, Jordi Solé, Merja Kyllönen, Michaela Šojdrová, Anneli Jäätteenmäki, Patricia Lalonde, Marian Harkin, Maria Gabriela Zoană, António Marinho e Pinto, Catherine Bearder, Fredrick Federley, Renate Weber, Nathalie Griesbeck, Nadja Hirsch, John Howarth, Luke Ming Flanagan, Brando Benifei, Frédérique Ries, Takis Hadjigeorgiou, Wajid Khan, Morten Helveg Petersen, Liisa Jaakonsaari, Tanja Fajon, Ana Gomes, Soraya Post, Jan Zahradil, Svetoslav Hristov Malinov, José Inácio Faria, Monica Macovei


  Tema:              VP/HR - ES atsakas į nederamą seksualinį elgesį pagalbos organizacijose

Neseniai išaiškėjo informacija apie įvairius seksualinės prievartos ir nederamo seksualinio elgesio tarptautinėse pagalbos organizacijose atvejus. Jie apima Sirijos pabėgėlių seksualinį išnaudojimą, kurį vykdė asmenys, teikę pagalbą JT ir gerai žinomų tarptautinių organizacijų vardu.

Kai kurios šalys, įskaitant Nyderlandus ir Jungtinę Karalystę, paskelbė tirsiančios finansavimą, kurį jos skiria šioms ir kitoms tarptautinėms organizacijoms, ir ketinančios imtis priemonių, kad užkirstų kelią panašiems atvejams ateityje. Naudodamasi savo išorės finansinėmis priemonėmis ir Europos plėtros fondu, ES, be kita ko, padedama tarptautinių organizacijų, teikia milijardus eurų siekiančią pagalbą trečiosioms šalims.

1.              Ar Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė paves atlikti išsamų tyrimą, siekiant nustatyti, ar ES lėšomis – tiesiogiai ar netiesiogiai – buvo finansuojamos organizacijos, kuriose buvo nustatyti seksualinės prievartos atvejai?

2.              Koks būtų Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės atsakas į neseniai išaiškėjusius prievartos atvejus? Siekiant kovoti su nederamu seksualiniu elgesiu tarptautinėse organizacijose ir užkirsti jam kelią, ar būtų galimybių parengti su ES išorės finansinėmis priemonėmis susijusias gaires, pagal kurias finansavimas griežtai priklausytų nuo to, ar paramos gavėjai laikosi principų, vykdo priežiūrą, vadovaujasi gairėmis, užtikrina atskaitomybę ir reguliariai teikia informaciją šiuo klausimu?

3.              Ar Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė svarsto galimybę bendradarbiauti su valstybėmis narėmis, pvz., su Nyderlandais, kad trečiosiose šalyse, įskaitant krizių zonas, būtų steigiami informacijos centrai prievartos aukoms?

Klausimo originalo kalba: EN
Atnaujinta: 2018 m. liepos 23 d.Teisinis pranešimas