Interpelacije
PDF 192kWORD 17k
30. maj 2018
G-000005/2018

Večja interpelacija za pisni odgovor z razpravo G-000005/2018

za Komisijo

Člen 130b poslovnika

Marijana Petir, Alojz Peterle, Anna Záborská, Franc Bogovič, Michaela Šojdrová, Ivana Maletić, Željana Zovko, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa, Jan Olbrycht, Miroslav Mikolášik, Lars Adaktusson, Luigi Morgano, Arne Gericke, Alberto Cirio, Fulvio Martusciello, Tomáš Zdechovský, Mihai Ţurcanu, Massimiliano Salini, Jadwiga Wiśniewska, Laima Liucija Andrikienė, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ivica Tolić, Pavel Svoboda, Seán Kelly, Peter Liese, Karl-Heinz Florenz, Kinga Gál, Heinz K. Becker, Tunne Kelam, Bendt Bendtsen, Czesław Adam Siekierski, Norbert Erdős, Giovanni La Via, Fernando Ruas, Ivan Štefanec, Othmar Karas, Paul Rübig, Nuno Melo, Annie Schreijer-Pierik, Angelika Niebler, Patricija Šulin


  Zadeva:              Kršitev temeljnih človekovih pravic žensk v Pakistanu

Musliman Rizvan Gudžar, 30, je 10. aprila 2018 s kislino polil 25-letno kristjanko Asmo Jakub in jo zažgal, potem ko se ni hotela spreobrniti v islam in se poročiti z njim. Zaradi hudih ran je umrla v bolnišnici.

Zgodba Asme Jakub je le eden od primerov, kako se s krščanskimi dekleti ravna v Pakistanu. Glede na oceno Pakistana[1], ki jo je EU opravila za namene GSP+, se ocenjuje, da je v Pakistanu vsako leto ugrabljenih, posiljenih in nasilno spreobrnjenih približno 1000, večinoma mladoletnih, žensk in deklet. Hudo nasilje nad krščanskimi ženskami zajema umore, spolno nasilje, nasilje v družini, napade s kislino, ugrabitve in nadlegovanje. Skupščina pokrajine Sind, kjer se zgodi večina teh primerov, je naredila pomemben korak pri reševanju tega problema, ko je sprejela akt o zaščiti manjšin, vendar se akt še ne izvaja zaradi protestov konservativnih verskih skupin.

Kako Komisija zagotavlja odpravo vseh oblik nasilja in spodbujanje temeljnih človekovih pravic žensk, predvsem kristjank in pripadnic manjšin?

Ali bo Komisija upoštevala ta dejstva in ponovno preučila udeležbo Pakistana v shemi GSP+?

[1]               http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/january/tradoc_156544.pdf

Izvirni jezik vprašanja: EN
Zadnja posodobitev: 23. julij 2018Pravno obvestilo