Interpellationer
PDF 98kWORD 17k
30 maj 2018
G-000005/2018

Större interpellation för skriftligt besvarande med debatt G-000005/2018

till kommissionen

Artikel 130b i arbetsordningen

Marijana Petir, Alojz Peterle, Anna Záborská, Franc Bogovič, Michaela Šojdrová, Ivana Maletić, Željana Zovko, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa, Jan Olbrycht, Miroslav Mikolášik, Lars Adaktusson, Luigi Morgano, Arne Gericke, Alberto Cirio, Fulvio Martusciello, Tomáš Zdechovský, Mihai Ţurcanu, Massimiliano Salini, Jadwiga Wiśniewska, Laima Liucija Andrikienė, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ivica Tolić, Pavel Svoboda, Seán Kelly, Peter Liese, Karl-Heinz Florenz, Kinga Gál, Heinz K. Becker, Tunne Kelam, Bendt Bendtsen, Czesław Adam Siekierski, Norbert Erdős, Giovanni La Via, Fernando Ruas, Ivan Štefanec, Othmar Karas, Paul Rübig, Nuno Melo, Annie Schreijer-Pierik, Angelika Niebler, Patricija Šulin


  Angående:              Kränkning av kvinnors grundläggande mänskliga rättigheter i Pakistan

Den 10 april 2018 attackerades en 25-årig kristen kvinna, Asma Yacoob, med syra av en muslimsk man, 30-årige Rizwan Gujjar, innan han satte eld på henne efter det att hon hade vägrat att konvertera till islam och gifta sig med honom. Skadorna blev så allvarliga att hon senare avled på sjukhus.

Asma Yacoobs fall är bara ett exempel på hur kristna flickor behandlas i Pakistan. Enligt EU:s bedömning av Pakistan[1] inom ramen för det allmänna preferenssystemet (GSP+) uppskattas antalet kidnappningar, våldtäkter och tvångskonverteringar, som framför allt drabbar minderåriga kvinnor och flickor, uppgå till omkring 1 000 per år. Grovt våld mot kristna kvinnor tar sig uttryck i allt från mord till sexuellt våld, våld i hemmet, syraattacker, kidnappningar och trakasserier. Provinsförsamlingen i Sindh, där de flesta av dessa fall inträffar, tog ett viktigt steg för att ta itu med detta problem genom att anta en lag om skydd av minoriteter. På grund av protester från konservativa religiösa grupper har lagen emellertid ännu inte genomförts.

Hur säkerställer kommissionen att alla former av våld upphör och kvinnors grundläggande mänskliga rättigheter främjas, särskilt rättigheterna för kristna kvinnor och kvinnor som tillhör andra minoriteter?

Kommer kommissionen att beakta dessa omständigheter och ompröva Pakistans ställning inom GSP+?

[1]               http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/january/tradoc_156544.pdf

Frågans originalspråk: EN
Senaste uppdatering: 23 juli 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy