Запитвания
PDF 184kWORD 16k
8 юни 2018 г.
G-000006/2018

Запитване с искане за писмен отговор, последвано от разисквания G-000006/2018

до Комисията

Член 130б от Правилника за дейността

Ivan Jakovčić

от името на групата ALDE


  Относно:              Признаване на Деня на Европа като официален празник, целящ утвърждаване на ценностите на ЕС

9 май е Денят на Европа, в памет на декларацията, изготвена от Робер Шуман на 9 май 1950 г., по традиция считан за датата, на която започва изграждането на днешния Европейски съюз. От една страна този ден има за цел да подчертае, че ЕС е основан на принципите на правовата държава и демокрацията, и припомня как Съюзът променя живота на хората към по-добро. От друга страна Денят на Европа е възможност за развиване на по-близки връзки между гражданите, за преодоляване на нарастващото усещане за дистанция между хората и европейските институции и противодействие на настроенията против ЕС, съществуващи в някои части на ЕС. Предвид това:

1.              Комисията би ли насърчила държавите членки да признаят Деня на Европа за национален празник и ако да – как?

2.              Може ли Комисията да посочи какви мерки вече са предприети за споделяне на общите ценности на ЕС между хората и европейските институции с цел да се гарантира, че 9 май е не само отбелязване на основополагащото изявление за европейската интеграция, но също така дава възможност да се разсъждава над основните предизвикателства, например по отношение на миграцията, сигурността и икономиката?

3.              Понастоящем Комисията предприема ли някакви мерки за популяризиране на Деня на Европа като ден на признаване на ценностите на гражданите на ЕС?

Език, на който е внесен въпросът: EN
Последно осъвременяване: 24 юли 2018 г.Правна информация