Interpelace
PDF 185kWORD 16k
8. června 2018
G-000006/2018

Závažné interpelace k písemnému zodpovězení s rozpravou G-000006/2018

Komisi

článek 130 b jednacího řádu

Ivan Jakovčić

za skupinu ALDE


  Předmět:              Vyhlášení Dne Evropy jako státního svátku s cílem podpořit hodnoty EU

Den Evropy, který slavíme 9. května na paměť deklarace Roberta Schumana z 9. května 1950, je tradičně vnímán jako den, kdy bylo zahájeno budování dnešní Evropské unie. Na jednu stranu Den Evropy zdůrazňuje, že EU je založena na zásadách právního státu a demokracie, a připomíná nám, jak Unie proměňuje životy občanů k lepšímu. Na druhou stranu je tento den příležitostí k tomu, abychom vytvářeli užší vazby mezi občany, překonávali vzdálenosti mezi lidmi a čelili protiunijním náladám v některých částech EU.

1.              Bude Komise podněcovat členské státy k tomu, aby vyhlásili Den Evropy jako státní svátek, a pokud ano, jak?

2.              Může Komise sdělit, jaká opatření již byla přijata s cílem šířit společné hodnoty EU mezi občany i evropskými institucemi a zajistit, aby 9. květen nebyl jen připomínkou prohlášení, které stálo u zrodu evropské integrace, nýbrž také příležitostí k zamyšlení nad velkými výzvami, jež před námi stojí, zejména v oblasti migrace, bezpečnosti a ekonomiky?

3.              Jaká opatření v současné době provádí Komise s cílem propagovat Den Evropy jako den, kdy si připomínáme hodnoty občanů EU?

Jazyk, v němž byla otázka vznesena: EN
Poslední aktualizace: 24. července 2018Právní upozornění