Forespørgsler
PDF 89kWORD 16k
8. juni 2018
G-000006/2018

Større forespørgsel til skriftlig besvarelse med forhandling G-000006/2018

til Kommissionen

jf. forretningsordenens artikel 130b

Ivan Jakovčić

for ALDE-Gruppen


  Om:              Anerkendelse af Europadagen som en helligdag med henblik på at fremme EU's værdier

Den 9. maj er Europadag til minde om Robert Schumans erklæring af 9. maj 1950, der traditionelt betragtes som den dato, hvor skabelsen af det, der i dag er Den Europæiske Union, begyndte. På den ene side tjener denne dag til at understrege, at EU bygger på principperne om retsstaten og demokratiet, og minde om, hvordan dette ændrer folks tilværelse til det bedre. På den anden side er Europadagen en anledning til at skabe tættere forbindelser mellem borgerne og overvinde den voksende følelse af afstand mellem EU-borgerne og EU-institutionerne og til at imødegå den uvilje mod EU, der findes i nogle dele af EU. I betragtning heraf:

1.              Påtænker Kommissionen at tilskynde medlemsstaterne til at anerkende Europadagen som en helligdag, og i så fald hvordan?

2.              Kan Kommissionen oplyse, hvilke foranstaltninger der allerede er blevet vedtaget med henblik på at dele EU's fælles værdier mellem borgerne og EU-institutionerne for at sikre, at den 9. maj ikke blot markerer den erklæring, der ligger til grund for den europæiske integration, men også giver mulighed for at reflektere over vigtige udfordringer, f.eks. i forbindelse med migration, sikkerhed og økonomi?

3.              Findes der nogen igangværende foranstaltninger, som Kommissionen har truffet med henblik på at fremme Europadagen som en dag, der anerkender EU-borgernes værdier?

Forespørgslens originalsprog: EN
Seneste opdatering: 24. juli 2018Juridisk meddelelse