Interpellaties
PDF 91kWORD 16k
8 juni 2018
G-000006/2018

Uitgebreide interpellatie met verzoek om schriftelijk antwoord en debat G-000006/2018

aan de Commissie

Artikel 130 ter van het Reglement

Ivan Jakovčić

namens de ALDE-Fractie


  Betreft:              De verklaring van Europadag tot officiële feestdag ter bevordering van de waarden van de EU

Op 9 mei wordt Europadag gevierd, ter herinnering aan de verklaring die Robert Schuman aflegde op 9 mei 1950. 9 mei wordt daarom gezien als de dag waarop de vorming van de huidige Europese Unie begon. Aan de ene kant staan we op Europadag stil bij het feit dat de EU is gegrondvest op de beginselen van de rechtsstaat en de democratie, en bij hoe de EU het leven van mensen verbetert. Aan de andere kant biedt deze dag de gelegenheid om de banden tussen de burgers nauwer aan te halen, de groeiende kloof tussen de Europese instellingen en de burgers te overbruggen en het anti-EU-sentiment dat leeft in sommige delen van Europa tegen te gaan. Dit in ogenschouw genomen:

1.              Zou de Commissie de lidstaten aansporen om Europadag tot officiële feestdag te verklaren, en zo ja, hoe zou zij dit dan aanpakken?

2.              Kan de Commissie aangeven welke maatregelen reeds zijn genomen om de gemeenschappelijke waarden van de EU te verspreiden onder de bevolking en de Europese instellingen, om ervoor te zorgen dat op 9 mei niet alleen de verklaring die ten grondslag ligt aan de Europese integratie wordt gevierd, maar ook de gelegenheid wordt geboden om kritisch na te denken over de grote uitdagingen die voor ons liggen, bijvoorbeeld inzake migratie, veiligheid en de economie?

3.              Wordt er door de Commissie momenteel actie ondernomen om Europadag te promoten als een dag waarop wordt stilgestaan bij de waarden van de EU-burgers?

Oorspronkelijke taal van de vraag: EN
Laatst bijgewerkt op: 24 juli 2018Juridische mededeling