Interpellationer
PDF 89kWORD 16k
8 juni 2018
G-000006/2018

Större interpellation för skriftligt besvarande med debatt G-000006/2018

till kommissionen

Artikel 130b i arbetsordningen

Ivan Jakovčić

för ALDE-gruppen


  Angående:              Erkännande av Europadagen som en allmän helgdag som syftar till att främja EU:s värderingar

Den 9 maj firas Europadagen till minne av den deklaration som Robert Schuman lade fram den 9 maj 1950, vilket traditionellt ses som det datum då uppförandet av dagens Europeiska union inleddes. Å ena sidan tjänar denna dag till att framhålla att EU bygger på principerna om rättsstatlighet och demokrati samt påminna om hur EU förändrar människors liv till det bättre. Å andra sidan är Europadagen ett tillfälle att skapa starkare band till allmänheten, övervinna den växande känslan av avstånd mellan människorna och EU:s institutioner, och motverka de EU-fientliga stämningar som råder i vissa delar av EU. Med beaktande av detta uppmanas kommissionen att svara på följande frågor:

1.              Kan kommissionen tänka sig att uppmuntra medlemsstaterna att göra Europadagen till allmän helgdag, och om så är fallet, på vilket sätt?

2.              Kan kommissionen ange vilka åtgärder som redan har vidtagits för att EU:s gemensamma värderingar i högre grad ska delas av allmänheten och EU-institutionerna, så att den 9 maj inte enbart firas till minne av den förklaring som ligger till grund för den europeiska integrationen, utan också är ett tillfälle att reflektera över stora utmaningar, till exempel i fråga om migration, säkerhet och ekonomi?

3.              Vidtar kommissionen för närvarande några åtgärder för att marknadsföra Europadagen som en dag när EU-medborgarnas värderingar beaktas?

Frågans originalspråk: EN
Senaste uppdatering: 24 juli 2018Rättsligt meddelande