Запитвания
PDF 186kWORD 19k
8 ноември 2018 г.
G-000007/2018

Запитване с искане за писмен отговор, последвано от разисквания G-000007/2018

до Комисията

Член 130b от Правилника за дейността

Ivan Jakovčić

от името на групата ALDE


  Относно:  Засилване на конкурентоспособността на селското стопанство на ЕС чрез биологично земеделие и географски указания

Търсенето на висококачествени и традиционни продукти нараства както в Европа, така и в световен мащаб. Тези продукти поддържат разнообразието на селскостопанското производство в рамките на Съюза, насърчават растежа на дребните земеделски стопани и МСП и опазват природните ресурси и ландшафта.

Биологичното земеделие в момента е един от най-динамичните сектори на селското стопанство в ЕС: то е на стойност около 27 милиарда евро и е нараснало със 125% през последното десетилетие. Междувременно схемите на ЕС за качество под формата на географски указания (ЗНП, ЗГУ и ХТСХ) позволяват защитата на наименованията на продуктите от злоупотреби и повишават равнището на доверието на потребителите.

Полезните взаимодействия между биологичното земеделие и географските указания стимулират и повишават конкурентоспособността на селското стопанство на ЕС, като същевременно гарантират най-високо качество на продуктите и храните. Тези полезни взаимодействия могат да подобрят защитата на селскостопанските продукти на ЕС на международно равнище и в рамките на международни споразумения, същевременно давайки отговор на влошаването на качеството на почвите, което застрашава дългосрочната стабилност на осигуряването на храни.

1.  С оглед на реформата на ОСП след 2020 г. какви конкретни мерки предвижда Комисията, за да осигури по-голяма подкрепа за сектора на биологичното земеделие и схемите на ЕС за качество под формата на географски указания?

2.  Какви мерки се предприемат, за да се запазят и подобрят селскостопанските продукти на ЕС в рамките на международните търговски споразумения?

Език, на който е внесен въпросът: EN
Последно осъвременяване: 19 декември 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност