Forespørgsler
PDF 89kWORD 16k
8. november 2018
G-000007/2018

Større forespørgsel til skriftlig besvarelse med forhandling G-000007/2018

til Kommissionen

jf. forretningsordenens artikel 130b

Ivan Jakovčić

for ALDE-Gruppen


  Om:  Økologisk landbrug og geografiske betegnelser med henblik på styrkelse af konkurrenceevnen i EU's landbrug

Efterspørgslen efter produkter af høj kvalitet og traditionelle produkter er stigende, både i Europa og på verdensplan. Sådanne produkter bevarer mangfoldigheden i landbrugsproduktionen i EU, stimulerer vækst for små landbrugere og SMV'er og beskytter naturressourcerne og landskabet.

Økologisk landbrug er i dag en af de mest dynamiske sektorer i EU's landbrug: det tegner sig for ca. 27 mia. EUR og er vokset med 125% i løbet af det seneste årti. Samtidig giver EU's kvalitetsordninger for geografiske betegnelser (BOB, BGB og GTS) mulighed for at beskytte produktbetegnelser mod misbrug og øger forbrugernes tillid.

Synergier mellem økologisk landbrug og geografiske betegnelser stimulerer og styrker konkurrenceevnen i EU's landbrug og sikrer samtidig den højeste kvalitet af produkter og fødevarer. Disse synergier kan forbedre beskyttelsen af EU's landbrugsprodukter på internationalt plan og inden for rammerne af internationale aftaler, samtidig med at de bidrager til at afhjælpe forringelse af jordens kvalitet, som udgør en trussel mod fødevareforsyningens stabilitet på lang sigt.

1.  Med henblik på reformen af den fælles landbrugspolitik efter 2020 hvilke specifikke foranstaltninger agter Kommissionen at træffe for at yde mere støtte til den økologiske sektor og EU's kvalitetsordninger for geografiske betegnelser?

2.  Hvilke foranstaltninger træffes der for at bevare og forbedre EU's landbrugsprodukter inden for rammerne af internationale handelsaftaler?

 

Forespørgslens originalsprog: EN
Seneste opdatering: 19. december 2018Juridisk meddelelse