Tiedustelut
PDF 87kWORD 16k
8. marraskuuta 2018
G-000007/2018

Kirjallisesti vastattava ensisijainen tiedustelu, josta keskustellaan G-000007/2018

komissiolle

työjärjestyksen 130b artikla

Ivan Jakovčić

ALDE-ryhmän puolesta


  Aihe:  Luonnonmukainen tuotanto ja maantieteelliset merkinnät EU:n maatalouden kilpailukyvyn lisääjinä

Laadukkaiden ja perinteisten tuotteiden kysyntä kasvaa sekä Euroopassa että maailmanlaajuisesti. Niiden tuotanto pitää yllä unionin maataloustuotannon monimuotoisuutta, kasvattaa pienviljelijöiden ja pk-yritysten liiketoimintaa ja suojelee luonnonvaroja ja maisemaa.

Luonnonmukainen tuotanto on nykyään EU:n maatalouden elinvoimaisimpia aloja: sen arvo lähentelee 27:ää miljardia euroa, ja se on kasvanut 125 prosenttia viime vuosikymmenen aikana. EU:n maantieteellisten merkintöjen laatujärjestelmät (suojattu alkuperänimitys, suojattu maantieteellinen merkintä ja aito perinteinen tuote) mahdollistavat tuotenimen suojaamisen väärinkäytöltä ja lisäävät kuluttajien luottamusta.

Luonnonmukaisen tuotannon ja maantieteellisten merkintöjen synergiat stimuloivat ja lisäävät EU:n maatalouden kilpailukykyä ja takaavat samalla tuotteiden ja elintarvikkeiden korkean laadun. Nämä synergiat voivat parantaa EU:n maataloustuotteiden suojaa kansainvälisellä tasolla ja kansainvälisten sopimusten puitteissa sekä tarjota ratkaisun maaperän laadun heikkenemiseen, joka uhkaa ruokahuollon pitkän aikavälin vakautta.

1.  Mitä erityistoimenpiteitä komissio aikoo toteuttaa vuoden 2020 jälkeistä yhteisen maatalouspolitiikan uudistusta silmällä pitäen lisätäkseen tukea luonnonmukaiselle maataloustuotannolle ja EU:n maantieteellisten merkintöjen laatujärjestelmille?

2.  Mitä toimenpiteitä nykyään toteutetaan EU:n maataloustuotteiden suojaamiseksi ja edistämiseksi kansainvälisten kauppasopimusten puitteissa?

 

Kysymyksen alkukieli: EN
Päivitetty viimeksi: 19. joulukuuta 2018Oikeudellinen huomautus