Trasnálacha
PDF 181kWORD 16k
8 Samhain 2018
G-000007/2018

Trasnáil mhór i gcomhair freagra i scríbhinn maille le díospóireacht G-000007/2018

ar an gCoimisiún

Rule 130b

Ivan Jakovčić

thar ceann an Ghrúpa ALDE


  Ábhar:  Feirmeoireacht orgánach agus tásca geografacha chun iomaíochas thalmhaíocht an Aontais Eorpaigh a neartú

Tá ag méadú ar an éileamh ar tháirgí ardcháilíochta agus traidisiúnta, san Eoraip agus ar fud an domhain. A bhuí leis na táirgí sin, tá éagsúlacht i gcónaí sa táirgeadh talmhaíochta san Aontas, cuirtear borradh faoi fhás na bhfeirmeoirí beaga agus na FBManna, agus tugtar cosaint d’acmhainní nádúrtha agus don tírdhreach.

Tá an fheirmeoireacht orgánach ar cheann de na hearnálacha is dinimiciúla dá bhfuil san Aontas anois: Is fiú timpeall EUR 27 mbilliún í agus d’fhás sí 125% le deich mbliana anuas. San am céanna, is féidir ainmneacha táirgí a chosaint ar mhí-úsáid agus leibhéal iontaoibh na dtomhaltóirí a ardú a bhuí le scéimeanna cáilíochta le haghaidh tásca geografacha (PDO, PGI agus TSG).

Bíonn sineirgíochtaí idir an fheirmeoireacht orgánach agus tásca geografacha ina spreagadh d’iomaíochas thalmhaíocht an Aontais agus cuireann siad borradh faoi, mar aon leis an gcáilíocht is airde a ráthú do tháirgí agus d’earraí bia. Is féidir leis na sineirgíochtaí sin feabhas a chur ar chosaint tháirgí talmhaíochta an Aontais ar an leibhéal idirnáisiúnta agus faoi chuimsiú comhaontuithe idirnáisiúnta agus, san am céanna, réiteach a thabhairt ar mheathlú cháilíocht na hithreach atá ag bagairt ar chobhsaíocht fhadtéarmach an tsoláthair bia.

1.  Ag féachaint d’athchóiriú ar CBT i ndiaidh 2020, cad iad na bearta sonracha atá beartaithe ag an gCoimisiún chun tacaíocht níos fearr a thabhairt don earnáil orgánach agus do scéimeanna cáilíochta le haghaidh tásca geografacha an Aontais?

2.  Cén bearta atá á ndéanamh chun táirgí talmhaíochta an Aontais a chaomhnú agus a fheabhsú faoi chuimsiú comhaontuithe trádála idirnáisiúnta?

 

Teanga bhunaidh na ceiste: EN
An nuashonrú is déanaí: 19 Nollaig 2018Fógra dlíthiúil