Interpelācijas
PDF 185kWORD 16k
2018. gada 8. novembris
G-000007/2018

Plaša interpelācija, uz kuru jāatbild rakstiski un kurai seko debates G-000007/2018

Komisijai

Reglamenta 130b. pants

Ivan Jakovčić

ALDE grupas vārdā


  Temats:  Bioloģiskā lauksaimniecība un ģeogrāfiskās izcelsmes norādes ES lauksaimniecības konkurētspējas stiprināšanai

Gan Eiropā, gan pasaulē pieaug pieprasījums pēc kvalitatīviem un tradicionāliem produktiem. Šādi produkti saglabā lauksaimnieciskās ražošanas daudzveidību Savienībā, veicina mazo lauksaimnieku un MVU izaugsmi un aizsargā dabas resursus un ainavu.

Pašlaik bioloģiskā lauksaimniecība ir viena no visdinamiskākajām ES lauksaimniecības nozarēm: tās vērtība ir ap 27 miljardiem EUR un iepriekšējā desmitgadē tā ir augusi par 125%. Turklāt ar ES ģeogrāfisko norāžu kvalitātes shēmām (ACVN, AĢIN un GTĪ) produktu nosaukumi tiek aizsargāti no viltojumiem un tiek vairota patērētāju uzticība.

Sinerģija starp bioloģisko lauksaimniecību un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm stimulē un veicina ES lauksaimniecības konkurētspēju, vienlaikus garantējot visaugstākās kvalitātes produktus un pārtikas preces. Šāda sinerģija var uzlabot ES lauksaimniecības produktu aizsardzību starptautiskā mērogā un starptautiskos nolīgumos, vienlaikus rodot risinājumu augsnes kvalitātes pasliktināšanās problēmai, kas apdraud pārtikas apgādes ilgtermiņa stabilitāti.

1.  Ņemot vērā KLP reformu laikposmam pēc 2020. gada, kādus pasākumus Komisija plāno, lai sniegtu lielāku atbalstu bioloģiskās lauksaimniecības nozarei un ES ģeogrāfisko norāžu kvalitātes shēmām?

2.  Kādi pasākumi ir veikti, lai nostiprinātu ES lauksaimniecības produktu aizsardzību un veicinātu to iekļaušanu starptautiskos tirdzniecības nolīgumos?

Jautājuma oriģinālvaloda: EN
Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 19. decembrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika