Interpelácie
PDF 188kWORD 16k
8. novembra 2018
G-000007/2018

Väčšia interpelácia na písomné zodpovedanie s rozpravou G-000007/2018

Komisii

článok 130b rokovacieho poriadku

Ivan Jakovčić

v mene skupiny ALDE


  Vec:  Ekologické poľnohospodárstvo a zemepisné označenia na posilnenie konkurencieschopnosti poľnohospodárstva EÚ

Dopyt po kvalitných a tradičných výrobkoch rastie v Európe, ako aj na celom svete. Produkcia takýchto výrobkov zachováva rozmanitosť poľnohospodárskej výroby v Únii, podporuje rast malých poľnohospodárov a MSP a chráni prírodné zdroje a krajinu.

Ekologické poľnohospodárstvo je v súčasnosti jedným z najdynamickejších sektorov poľnohospodárstva EÚ: jeho hodnota je približne 27 miliárd EUR a za posledné desaťročie vzrástla o 125%. Európske systémy kvality zemepisných označení (CHOP, CHZO a ZTŠ) umožňujú chrániť názvy výrobkov pred zneužitím a zvyšujú úroveň dôvery spotrebiteľov.

Ekologické poľnohospodárstvo spolu so zemepisnými označeniami stimulujú a posilňujú konkurencieschopnosť poľnohospodárstva EÚ a zároveň zaručujú vysokú kvalitu výrobkov a potravín. Toto spojenie môže zlepšiť ochranu poľnohospodárskych výrobkov EÚ na medzinárodnej úrovni a v rámci medzinárodných dohôd a zároveň vyriešiť zhoršovanie kvality pôdy, ktoré ohrozuje dlhodobú stabilitu poskytovania potravín.

1.  S ohľadom na reformu SPP po roku 2020, aké konkrétne opatrenia plánuje Komisia prijať s cieľom poskytnúť väčšiu podporu odvetviu ekologického poľnohospodárstva a európskym systémom kvality zemepisných označení?

2.  Aké opatrenia sa prijímajú na ochranu a rozšírenie poľnohospodárskych výrobkov EÚ v rámci medzinárodných obchodných dohôd?

 

Pôvodný jazyk otázky: EN
Posledná úprava: 19. decembra 2018Právne oznámenie