Interpellationer
PDF 88kWORD 16k
8 november 2018
G-000007/2018

Större interpellation för skriftligt besvarande med debatt G-000007/2018

till kommissionen

Artikel 130b i arbetsordningen

Ivan Jakovčić

för ALDE-gruppen


  Angående:  Ekologiskt jordbruk och geografiska beteckningar för att stärka EU-jordbrukets konkurrenskraft

Efterfrågan på högkvalitativa och traditionella produkter ökar både i Europa och i resten av världen. Sådana produkter bevarar mångfalden i unionens jordbruksproduktion, stimulerar tillväxten hos småbrukare och små och medelstora företag, samt skyddar naturresurserna och landskapet.

Ekologiskt jordbruk är nu en av de mest dynamiska sektorerna inom EU:s jordbruk: Det har ett värde på ca 27 miljarder EUR och har växt med 125% under det senaste årtiondet. Samtidigt har EU:s kvalitetsordningar för geografiska beteckningar (SUB, SGB och GTS) gjort det möjligt att skydda produktnamn från missbruk och öka konsumenternas förtroende.

Synergieffekter mellan ekologiskt jordbruk och geografiska beteckningar stimulerar och ökar konkurrenskraften inom EU:s jordbruk, samtidigt som det garanterar produkter och livsmedel av högsta kvalitet. Dessa synergieffekter kan förbättra skyddet av EU:s jordbruksprodukter på internationell nivå och inom ramen för internationella avtal, samtidigt som de erbjuder en lösning på problemet med den försämrade jordmånskvaliteten, vilken hotar den långsiktiga stabiliteten i livsmedelsförsörjningen.

1.  Med reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken efter 2020 i åtanke, vilka särskilda åtgärder planerar kommissionen för att ge ökat stöd till den ekologiska sektorn och EU:s kvalitetsordningar för geografiska beteckningar?

2.  Vilka åtgärder vidtas för att bevara och förbättra EU:s jordbruksprodukter inom ramen för internationella handelsavtal?

 

Frågans originalspråk: EN
Senaste uppdatering: 19 december 2018Rättsligt meddelande